Solcellsfakta

Hur fungerar solceller och solenergi?

Vi ser solceller på tv, i affärer, på hustak, i trädgårdar och på många andra ställen. Men hur fungerar egentligen solceller? Hur omvandlar solens strålar till solenergi för svenska hushåll? Kortfattat kan man beskriva processen med att: När solens strålar träffar solcellen så absorberas en del av solstrålen i solcellen vilket skapar energi som därefter omvandlas till elektricitet.  Men riktigt så enkelt är det inte. Fortsättningsvis kommer vi att titta närmare på hur solceller och solenergi fungerar och kan omvandlas till kostnadsfri elektricitet, för svenska hem.

Solceller och solenergi har länge fascinerat den svenska befolkningen. I takt med att klimatfrågan blir mer och mer aktuell vänder sig den svenska befolkningen till alternativa källor för energi som har minimal påverkan på klimatet. Genom att ta reda på hur solenergi fungerar och hur man med hjälp av solceller kan utnyttja svensk solenergi, finns det goda möjligheter att få ner kostnaden för ens elförbrukning samt slå ett slag för klimatet!

149,6 miljoner km från jorden befinner sig solen som både direkt och indirekt tillför oss med all energi vi behöver för att kunna leva. Genom att utnyttja solenergi för att generera elektricitet har vi möjlighet att utnyttja en kostnadsfri svensk solenergikälla som dessutom inte tar slut.

De flesta solceller vi ser idag kallas för fotovoltaiska celler. Dessa är en grupp celler som är elektriskt sammansatta och kopplade. Se bild nedan:

Image result for solar cells
Bild: sammansatta och kopplade solceller för lagring av solenergi

Dessa fotovoltaiska (PV) celler är gjorda av ett material med halvledande egenskaper och består av silikon -vilket idag är det mest använda materialet. När solljuset träffar solcellen så absorberas en del av solljuset inom halvledare materialet. Denna energi släpper lös elektroner som därefter rör sig fritt. PV celler har också ett eller flera elektriska fält som verkar för att tvinga elektroner som frigörs genom ljusabsorption att flyta i en viss riktning. Detta elektronflöde är en ström och genom att placera metallkontakter på toppen och längst ner i PV-cellen kan vi transportera den generarade strömmen för externt bruk. Denna ström kan exempelvis driva en solcellslampa, ladda en mobiltelefon samt tillförse svenska hushåll med egenproducerad och miljösmart el utvunnet av solenergi. Nedan har vi en modell som illustrerar processen där solenergi upptas:

Image result for solar energy process
Bild: Process som påvisar hur solenergi upptas och omvandlas till el

Detta möjliggör därav att ta tillvara på solenergi vart man än befinner sig i Sverige. Solceller kan både användas för att ladda mobiler i den svenska naturen, solcellslampor, väskor med solceller samt tillse svenska hushåll med elektricitet.

Fördelar med förnybar solenergi

Fördelarna med förnybar solenergi är många. Nedan listar vi 4 punkter som gör köp av solcellsprodukter ett självklart val för dig.

1.  Klimatvänlig: Genom att utnyttja svensk solenergi så minskar du din miljöpåverkan genom minskade utsläpp av bland annat koldioxid och andra skadliga ämnen.

2.  Egen elproduktion: Genom användning av solcellsprodukter genererar du egen el via solenergi och påverkas därav inte av stigande elpriser. Skulle din solcellsanläggning/microproduktionsanläggning  dessutom generera mer el än vad som förbrukas kan elen säljas vidare till elnätsbolag, förutsatt att det är uppkopplad till elnätet.

3.  Underhållsfri: Många av solcellsprodukterna vi erbjuder är lätta att installera och du slipper därmed överdrivet krångel med kablar. Via solenergi laddas till exempel våra solcellslampor som tänds och släcks automatiskt i trädgården.

4. Praktiskt: Flera av våra produkter så som solcellsladdare till telefon, bärbara paneler och solcellsväskor är perfekt anpassade för utomhusbruk/utomhusaktiviteter i den svenska naturen. Möjlighet finns att ladda sina elektroniska produkter oavsett vart man befinner sig tack vare solenergi.

Nedan finner ni även ett videoklipp som går igenom i detalj hur solenergiprocessen fungerar:

Referens

Boxwell, M. (2012). Solar electricity handbook. Warwickshire, United Kingdom: Greenstream publishing.Boyle, G. (2004). Renewable Energy. United Kingdom: Oxford University Press.