Om oss

Solarswe är ett nystartat företag av två unga nytänkare bosatta i Helsingborg.  Gemensamt har vi utvecklat ett stort intresse för solceller och svensk solenergi. Detta består av klimatsmarta lösningar som innefattar klimatsmart belysning, solcellsladdare till mobiler och andra solcellsprodukter som skapar en klimatsmart vardag genom att ta vara på svensk solenergi. Vi ser en framtid i svensk solenergi som bygger på att underlätta vardagen för svenska hushåll på ett klimatsmart sätt genom att ta nytta av de olika solcellsprodukter som Solarswe har att erbjuda. Genom nytänkande, innovation och prisvärda produkter är vår ambition att kunna erbjuda klimatsmarta lösningar där solceller blir en del av vardagen. Tillsammans vill vi erbjuda våra kunder möjligheten att ta ett steg närmare en framtid som bygger på förnybar solenergi för en klimatsmart vardag. 


Ramy Montasser

Ramy Montasser – CEO & Webbutvecklare

Energisk, nyfiken och teknikintresserad systemvetare med ett växande engagemang och intresse för förnyelsebar energi med riktat fokus på solenergi och solceller.  

✉ ramy.montasser@solarswe.se
LinkedIn profil


Roland Khadampour

Roland Khadampour – CEO & Marknadsförare

Driven och kreativ ekonom med en försmak för kvalitativa solcellsprodukter och viljan att sprida kännedom kring nyttan med solenergi och dess prositiva framtidsutsikter.

✉ roland.khadampour@solarswe.se
LinkedIn profil


Vår affärsidé (för en klimatsmart vardag)

Vår idé är att tillgodose den svenska marknaden med solcellsprodukter som alla har råd med. I Sverige har fokus legat på solcellspaneler för villor och hus. Resterande produkter så som b.la. solcellsladdare till mobil, mindre solcellspaneler, klimatsmart belysning så som solcellslampor har sålts i begränsade sortiment i olika butiker. Vi vill kunna erbjuda våra kunder en gemensam samlingsplats på nätet för prisvärda, kvalitativa solcellsprodukter som underlättar ens klimatsmarta vardag till förmånliga priser! Vår ambition är att nödvändiga lätthanterliga produkter så som solcellsladdare till mobil, klimatsmartbelysning vilket innefattar solcellslampor ska vara lättillgängligt för konsumenter. Detta medför att konsumenter kan bygga upp sin vardag på ett klimatsmart sätt genom att utnyttja svensk solenergi till klimatsmart belysning i b.la. trädgårdar, balkonger, samt altaner i form av solcellslampor. Genom att vara utomhus i naturen kan man njuta av friluftslivet genom att ha solcellsladdare till mobil samt solcellslampor som underlättar användandet av elektroniska produkter så som lampor och mobiler vart man än befinner sig. En klimatsmart vardag är möjlig att uppnå genom vår gemensamma samlingsplats av klimatsmart belysning vilket innefattar solcellslampor, mobil laddare, solcellsväskor och mycket annat!

Vår vision

Vår vision bygger på att vara med och påverka framtidens utveckling av förnyelsebar solenergi i Sverige. Alla ska kunna ta nytta av en klimatsmart vardag som bygger på klimatsmarta lösningar vilket innefattar solcellsladdare till mobil, mindre solcellspaneler samt klimatsmart belysning så som solcellslampor